Fremtidsplaner

Hos Stald Olsen arbejder jeg hele tiden på at lave så optimale forhold for hestene som muligt. Der arbejdes derfor på forskellige projekter.

Det ene projekt er læskur på folden - Gerne et læskur med mulighed for at fodre i, skygge, læ og tørt leje. Rundt om læskuret skal være en lille fold med led til flere øvrige folde - således at læskuret kan bruges på flere folde. Formålet er igen at skabe mulighed for endnu mere foldtid.

Tilbage til faciliteter